Start för innehåll

Biblioteket skickar ut kundernas förseningspåminnelser tidigare

Biblioteket vill bidra till att förseningsavgifterna hålls på en rimlig nivå.

Vasa stadsbibliotek börjar nu skicka ut förseningspåminnelserna åt kunderna tidigare. På detta sätt vill biblioteket bidra till att förseningsavgifterna hålls på en rimlig nivå.

I fortsättningen skickas första förseningspåminnelsen ut 10 dagar efter förfallodagen. Förändringen gäller material lånat efter 24.10.2016. Tidigare skickades den första påminnelsen först 21 dagar efter förfallodagen (om lånetiden var 28 dagar).

- Förändringen gjordes utgående från kundernas önskemål. Nu påminner vi kunderna om förfallna lån tidigare, och detta innebär att förseningsavgifterna inte hinner växa till sig lika mycket som tidigare, säger kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola.

Om det oreturnerade materialet är reserverat, skickas förseningspåminnelsen genast efter förfallodagen.

Byt till avgiftsfria e-postmeddelanden

Förseningsavgifter genereras bara för vardagar (0,35 € / lån). För barn- och ungdomsmaterial uppbärs ingen förseningsavgift.

Då försenat material returneras, måste även avgiften för påminnelsen betalas, summan varierar beroende på i vilket format kunden får påminnelsen:

• förseningspåminnelse som e-post: avgiftsfri
• förseningspåminnelse som sms: 0,50 €
• förseningspåminnelse som brev: 1,50 €

Ta kontakt med biblioteket om du vill få förseningspåminnelsen som avgiftsfritt e-postmeddelande i fortsättningen.

42 dagar efter förfallodagen skickas en räkning till kunden om materialet fortfarande inte returnerats. Om kunden returnerar materialet, betalas bara förseningsavgifterna samt avgifterna för påminnelserna. Materialets ersättningspris som finns på räkningen behöver inte betalas. En räkning skickas alltid som brev, och avgiften för detta är 1,50 €.

Bekanta dig närmare med bibliotekets avgifter och användningsregler