Start för innehåll

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Öppna webblanketten här, uppdatera dina uppgifter och välj hur du vill få meddelanden från biblioteket

Visste du att du kan få påminnelser om försenat material avgiftsfritt till din e-post? Om förseningspåminnelsen sänds som textmeddelande kostar det 0,50 euro och som brev 1,50 euro.

En räkning för icke-återlämnat material sänds alltid som brev och kostar 1,50 euro.

Fyll i nedanstående blankett om du vill ändra det sätt på vilket du får bibliotekets meddelanden eller uppdatera dina kontaktuppgifter.

Om du redan får bibliotekets meddelanden på det sätt du önskar och till rätt adress behöver du inte fylla i blanketten.

Du kommer väl ihåg att alltid se till att biblioteket har dina korrekta kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress)

Mina kontaktuppgifter

Skriv in ditt namn (Efternamn, Förnamn)

Bibliotekssystemet uppdateras inte automatiskt när du gör adressförändring till magistraten.

Obligatorisk om du vill ta emot textmeddelanden

Obligatorisk om du vill ta emot e-postmeddelanden

Inställningar för förseningspåminnelser och ankomstmeddelanden