Start för innehåll

Finland 100 i Vasa stadsbibliotek

Under Finlands jubileumsår 2017 visar biblioteket hur tidsbilden och kulturen förändrats under årtiondenas gång.

I januari finns material från 1910-talet – särskilt från slutet av årtiondet - utställt i de olika ämnesområdena.  I februari presenteras 1920-talet, i mars 1930-talet o.s.v. tills vi i slutet av året kommit fram till nutid, 2010-talet.

Under jubileumsåret ordnas i biblioteket författarbesök, föreläsningar och evenemang.

Aktuella evenemang hittar du här.

Den finlandssvenska läsutmaningen

Helmets läsutmaning 2017

Välkommen att ta del av bibliotekets webb- och materialutställningar samt bekanta dig med självständighetstidens tidsbilder, finländska litteratur och dess upphovsmän!
 
SJÄLVSTÄNDIGA FINLANDS LITTERATUR

  • Artikelserien kompletteras med en ny artikel varje månad

Inhemsk litteratur på 1910-talet

Inhemsk litteratur på 1920-talet

Inhemsk litteratur på 1930-talet

Inhemsk litteratur på 1940-talet

Inhemsk litteratur på 1950-talet

Inhemsk litteratur på 1960-talet

Inhemsk litteratur på 1970-talet

Inhemsk litteratur på 1980-talet

Finlandssvensk litteratur från 1910-talet 

Finlandssvensk litteratur från 1920-talet