Start för innehåll

Bibliotekets reserveringsavgifter slopades

Reservering av biblioteksmaterial kostar inte längre någonting!

Reserveringsavgiften för Vasa stadsbiblioteks eget material slopades vid årsskiftet i och med en ny bibliotekslag.

Den nya nationella bibliotekslagen förutsätter att användning, utlåning och reservering av bibliotekets eget material ska vara avgiftsfria för kunderna. Tidigare var reserveringsavgiften på Vasa stadsbibliotek en euro per reservering.

- Slopandet av reserveringsavgifterna är enligt bibliotekets strategi: vi vill stöda läsandet och tillgången till allt material på biblioteket, berättar kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola.

Avgift för reserveringar som inte avhämtas

Då reserveringsavgifterna har slopats, införs på biblioteket en avgift för reserveringar som inte avhämtas.  Avgiften är två euro per reservering som inte avhämtas.

- Med det här vill man bland annat hålla nere onödiga reserveringar. Om boken ligger en vecka på reserveringshyllan utan att bli avhämtad, så är den inte tillgänglig för någon, beskriver Ahola.

Reserveringar som hänför sig till barn- och ungdomsmaterial som inte avhämtas är avgiftsfria.

Enligt Ahola gagnar slopandet av reserveringsavgiften speciellt de mindre biblioteksenheternas kunder.

- Vi har verksamhetsenheter, där det inte på stället finns tillgång till allt material. Till exempel på mötesplatsen Huudi i Roparnäs finns bara barn- och ungdomsmaterial att låna på stället, men nu kan vuxna kunder avgiftsfritt beställa det material som de vill från andra ställen till Huudi, berättar Ahola.