Start för innehåll

Biblioteken handleder om användningen av digitala tjänster på webben

Vasa stadsbibliotek ordnar handledning om användning av digitala apparater och elektronisk kommunikation. Handledning ges vid stadens alla biblioteksenheter och i biblioteken på Österbottens landskapsbiblioteks område och tillfällena är öppna för alla.

DigirådVid handledningen försöker man svara på frågor om digitala tjänster som medborgarna funderar på. Dessutom ges handledning i användningen av olika tjänster, såsom bokning av tid till laboratorium på webben, att titta på egna hälsouppgifter i Mina Kanta-sidorna, skattemyndighetens eller FPA:s tjänster, köp av rese- eller inträdesbiljetter på webben o.s.v. Råd ges också om hur man använder Skype och sociala medier samt bibliotekets e-böcker och –tidningar, e-bibliotekets och Cellas ljudbokstjänster.

Utöver handledningstillfällena erbjuds också telefonrådgivning: Telefonrådgivning för pekplattor, smarttelefon och digitala tjänster torsdagar kl. 10:00–16:00 (under tiden 17.8.-31.10.). Tel no 040 481 1432

Tidtabellerna för handledningstillfällena och telefonrådgivningen finns i Vasa stadsbiblioteks och Fredrikabibliotekens webbibliotek, Österbottens evenemangskalender och evenemangsspalterna i Pohjalainen, Vasabladet, Vaasan Ikkuna och lokaltidningarna som utkommer i landskapet. 

Handledningstillfällena är en del av finansministeriets AUTA-projekt, i vilket ingår försök som Vasa stadsbibliotek deltar i. Utgående från försöken utvecklas nya handlingsmodeller på olika håll i landet för att hjälpa de kunder som inte själva kan använda digitala tjänster.

Ytterligare uppgifter ger: projektarbetare Anneli Haapaharju, Vasa stadsbibliotek, anneli.haapaharju@vasa.fi, tfn  0401495924