Start för innehåll

Välkommen till sagornas värld!

Sagostunder är främst riktade till barn under skolåldern och till deras föräldrar, mor- och farföräldrar samt vårdare. Sagostundens längd är ca 30 minuter.

sammakkoHUVUDBIBLIOTEKETS SAGOSTUNDER KL. 10.15

På svenska
30.8
13.9
27.9
11.10
25.10
8.11
22.11
20.12


På finska
6.9
20.9
4.10
18.10
1.11
15.11
29.11
13.12

TRÄFFPUNKT HUUDIS DJURISKA SAGOSTUNDER KL. 18

På finska
12.9 Myyräsatuja
10.10 Sammakkosatuja
7.11 Nallesatuja ja nalleneuvola
12.12 Eläinten joulu

LILLKYRO BIBLIOTEKS SAGOSTUNDER KL. 10.00

På finska
14.9
12.10
9.11
7.12


Kvällsagotunder på finska kl. 18.00
28.8
25.9
23.10
20.11

SUNNANVIK BIBLIOTEKS SAGOSTUNDER KL. 18

På finska
21.9
26.10
16.11

VARISKA BIBLIOTEKS SAGOSTUNDER KL. 9.30

På finska
21.9
26.10
23.11
7.12

Andra eventuella sagostunder uppdateras senare.