Start för innehåll

Biblioteken

sundomdodoKontaktuppgifter

 • Huvudbibliotekets lånetjänster, tfn. 06-325 3533
 • Huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning, tfn. 06-325 3545
 • Huvudbibliotekets musik- och konstavdelning, tfn. 06-325 3565
 • Huvudbibliotekets informationstjänst, tfn. 06-325 3540
 • Förnyande av lån, tfn. 06-325 3533
 • Ämbetsverksmästare, tfn. 06-325 3570
 • e-post: bibliotek.feedback(at)vasa.fi
 • PB 235, 65101 Vasa

Till Vasa stadsbibliotek hör förutom huvudbiblioteket också sju filialbibliotek och två anstaltsbibliotek. Våra filialbibliotek är Brändö bibliotek, Lillkyro meröppet bibliotek, Merikart bibliotek, Sundom meröppet bibliotek, Sunnanvik bibliotek, Träffpunkt Huudi och Variska bibliotek.

Bokbussen Rölli kör till skolorna och daghemmen på förmiddagar, till stadsdelarna på vardagseftermiddagar och kvällar samt lördagar.

Vasa stadsbibliotek välkomnar alla kunder! Kom och trivs i en kulturellt, kunskapsmässigt och bildningsmässigt stimulerande miljö.

CS Library-RSS

Nyheter

 1. Huudi är stängt onsdag 20.9

  p.g.a. sjukdomsfall

 2. Avdelningen Nyhetsområdet och tidskrifter är öppen utan personal på kvällar och lördagar

  Avdelningen Nyhetsområdet och tidskrifter ändrades i början av september delvis till en enhet med självbetjäning.

 3. Bibliotekets reserveringsavgifter slopades

  Reservering av biblioteksmaterial kostar inte längre någonting!

 4. Kom ihåg att förnya lånen i tid!

  Om du redan fått förseningspåminnelse går det inte att förnya lånen i webbiblioteket.

 5. Biblioteket skickar ut kundernas förseningspåminnelser tidigare

  Biblioteket vill bidra till att förseningsavgifterna hålls på en rimlig nivå.