Start för innehåll

E-böcker

På Vasa stadsbibliotek kan du nu låna e-böcker. Två e-bokstjänster finns till förfogande, finländska Ellibs och svenska Elib.

Du kan logga in med bibliotekskortets nummer och PIN-koden.

Till utlåning finns skönlitteratur och fackböcker på finska, svenska och engelska. I båda tjänster finns också elektroniska ljudböcker.

E-böcker kan läsas på datorn, smarttelefonen, surfplattan eller en separat läsplatta. För att läsa e-böckerna behövs ett skilt läsprogram, som kan laddas ner gratis från webben samt ett AdobeID-konto.

E-böcker behöver man inte returnera utan boken blockeras automatiskt på kundens dator då lånetiden gått ut. Man kan reservera en e-bok i Ellibs men inte på Elib. Lånet kan inte förnyas, men boken kan lånas på nytt efter att lånetiden gått ut. Lånetiden för e-böcker är i regel 28 dagar.

Obs!

  • Elib har en begränsning på 1 lån / 7 dagar.
  • Ellibs har en begränsning på max. 5 samtidiga lån och 7 reservationer

Anvisningar:

elib logo

 

Ellibs