Start för innehåll

Tjänster

kirjastokortit webBibliotekskortet är nyckeln till bibliotekets tjänster!

Biblioteket är öppet för alla! Kom till biblioteket för att låna, studera, använda datorer, läsa, delta i olika evenemang eller bara för att spendera tiden. Biblioteket erbjuder dig en mångsidig samling, tillgång till datorer samt personalens kunnande. Allt detta får du gratis.

Låneservice

Material och informationstjänst

Övriga tjänster

fraga_bibliotekarien

CS Library-RSS

Aktuellt

 1. Huudi är stängt onsdag 20.9

  p.g.a. sjukdomsfall

 2. Avdelningen Nyhetsområdet och tidskrifter är öppen utan personal på kvällar och lördagar

  Avdelningen Nyhetsområdet och tidskrifter ändrades i början av september delvis till en enhet med självbetjäning.

 3. Bibliotekets reserveringsavgifter slopades

  Reservering av biblioteksmaterial kostar inte längre någonting!

 4. Kom ihåg att förnya lånen i tid!

  Om du redan fått förseningspåminnelse går det inte att förnya lånen i webbiblioteket.

 5. Biblioteket skickar ut kundernas förseningspåminnelser tidigare

  Biblioteket vill bidra till att förseningsavgifterna hålls på en rimlig nivå.