Start för innehåll

Utställningar

Konsgallerian TemaHuvudbibliotek

Vasa Pensionärer rf:s digikameraklubb 10 år Jubileumsutställning.
Gallerian (1 vån.) 1-30.9.2017

Finlands biblioteksmuseums miniutställning 200 år sedan Matti Pohtos födelse. Böcker och dokument som tillhört boksamlaren Matti Pohto som levde på 1800-talet. Vitrinerna (1 vån.) 4.-30.9.2017

Språkbad 30 år i Vasa. Elevteckningar från Keskuskoulu och Merenkurkun koulu ställs ut i nedre aulan på biblioteket 25.9.-2.10.2017

Vasa finska kvinnoklubb rf:s utställning Kvinnans röst, Tema (2 vån.) 1.9. -30.9.2017      

Jägarrörelsen -utställning. Hembygdsavdelning Vasaensis (2 vån.)

Under Finlands jubileumsår 2017 visar biblioteket hur tidsbilden och kulturen förändrats under årtiondenas gång på avdelningarna för litteratur och språk, naturvetenskap, teknik och sport, musik och konst samt på hembygdsavdelningen Vasaensis.

Brändö bibliotek

Utställning Vasa konstnärers konstverk från olika årtionden. Samlingsutställning från en privatsamling.

Utställningsvillkor och allmänna principer